Leadership

The Foundation

SHRI SHAILESHBHAI SHAH

Founder & Chairman Emeritus

SMT. JYOTSNABEN
SHAH

Mentor & Principal Advisor

Dr. HARSH S
SHAH

Chairman

Dr. SHREYA H
SHAH

Managing Trustee

Dr. JIGAR
PATEL

Managing Director

SHRI KAUSHAL
KOTHARI

Director - Legal

The Pillars

Mr Priyank Patel,

Registrar,

Mr Harshank Patel

Chief Finance and Accounts Officer

Dr. Priyesh P. Gandhi

Provost

Scroll to Top